ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 5 ภูมิปัญญาด้านการรักษาโรค
1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

1. "ตุ๊กตาเสียกบาล" เป็นภูมิปัญญาด้านใดของไทยในสมัยสุโขทัย ?
  ก. ด้านเครื่องนุ่งห่ม
ข. ด้านที่อยู่อาศัย
ค. ด้านไสยศาสตร์
ง. ด้านการรักษาโรค
 
2. "ป่ายา" คืออะไร ?
  ก. ร้านขายยาสมุนไพร
ข. สถานที่สำหรับจำหน่ายยาของป่า
ค. สถานที่ขายยาสมุนไพรภายในพระนครศรีอยุธยา
ง. สถานที่เล่าเรียนเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
 
3. ในสมัยอยุธยา "หมอเชลยศักดิ์" เรียกอีกอย่างว่าอะไร?
  ก. หมอหลวง
ข. หมอกลางบ้าน
ค. หมอจีน
ง. หมอในวัง
 
4. ในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้จารึกสรรพวิชาด้านการแพทย์ไว้บนสิ่งใด ?
  ก. แผ่นหินอ่อน
ข. ใบลาน
ค. กระดาษข่อย****
ง. ศิลาแลง
 
5. การรักษาแบบใดได้พัฒนามาเป็นการนวดแบบสปาในปัจจุบัน ?
  ก. การนวดจับเส้น
ข. การนวดแผนไทย
ค. การประคบกดจุด
ง. การใช้สมุนไพรหอม
 
6. ในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าให้จัดตั้งสถานที่ใด เพื่อทำการรักษาและการสอนวิชาแพทย์แบบตะวันตกควบคู่ไปกับแพทย์แผนไทย ?
  ก. โอสถสภาแพทยสถาน
ข. สภากาชาดไทย
ค. อโรคยาศาล
ง. โรงพยาบาลศิริราช
 
7. สมุนไพรในข้อใดที่มีสรรพคุณเหมือนกับ "ขิง" ?
  ก. พริกขี้หนู
ข. ฟ้าทะลายโจร
ค. สะระแหน่
ง. ส้มแขก
 
8. สมุนไพรไทยใดที่มีสรรพคุณแก้ไข้ ขับเสมหะ ?
  ก. พริกขี้หนู
ข. ฟ้าทะลายโจร
ค. ข่า
ง. ตะไคร้
 
9. บุคคลสำคัญด้านการแพทย์ที่สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นคือใคร ?
  ก. สมเด็จพระบรมราชชนก
ข. เจ้าพระยาอภัยภูเบศ
ค. พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงวาศาธิราช
ง. สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 
10. รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าให้จารึกสรรพวิชาต่าง ๆ ประดับไว้ตามศาลารายที่วัดใด ?
  ก. วัดอรุณราชวรารามฯ
ข. วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
ค. วัดระฆังโฆสิตาราม
ง. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 

ได้คะแนน :
คิดเป็น :
ผลการสอบ :