ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 4 ภูมิปัญญาด้านเครื่องนุ่งห่ม

4.4 วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้า

1. เส้นใย

เส้นใย คนไทยรู้จักนำเส้นใยของพืช เช่น ฝ้าย ป่าน ปอกระเจา เปลือกกัญชง มาทอเป็นผืนผ้า แต่เส้นใยที่นิยมทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม คือ ฝ้าย ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถดูดความชื้น ระบายความร้อนได้ดี เส้นใยอีกประเภทหนึ่ง คือ ใยไหม มีความมันวาวเบาบาง ส่วนใหญ่เป็นผ้าสำหรับชนชั้นสูง


2. อุปกรณ์

อุปกรณ์ อุปกรณ์การทำเส้นใยฝ้าย เช่น คัดแยกเม็ดออกจากปุย ทำให้ฝ้ายพองฟู ปั่นฝ้ายให้เป็นเส้นด้าย ส่วนอุปกรณ์การทำใยไหม ได้แก่ กระด้งเลี้ยงหนอนไหม หม้อต้มรังไหม อุปกรณ์สาวไหม และปั่นเป็นเส้น อุปกรณ์ที่สำคัญ คือ เครื่องทอ มี 2 รูปแบบ ได้แก่ กี่เอว และกี่แบบมีขาตั้ง3. การย้อมสี

การย้อมสี เทคนิคการย้อมสี เป็นการนำวัสดุตามธรรมชาติที่ให้สี เช่น สีจากส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ ทั้งไม้ยืนต้น และสมุนไพร พืชที่ใช้ในการย้อมจนได้สีต่าง ๆ เช่น สีแดง ได้จากครั่ง, รากยอ สีเหลือง ได้จากแก่นขนุน และขมิ้น สีดำ ได้จากผลมะเกลือ สีม่วง ได้จากผลหว้าสุก สีชมพู ได้จากเหลือกต้นฝาง เป็นต้น4. เทคนิคการทอ

เทคนิคการทอ ทอขัด ผ้าที่ทอแบบนี้ คือ ผ้าขาวม้า, มัดหมี่ เป็นเทคนิคที่มีการทอมานาน, ขิด ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม ในครัวเรือนและเพื่อศาสนา, เกาะ/ล้วง เช่น ผ้าลายน้ำไหล ของ จ.น่าน การควบเส้น เช่น ผ้าหางกระรอก