ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 

ชื่อ : นายวรุตม์ วรุตมะ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
อีเมล์ : pr_suan@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://www.kruwarut.com