ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 2 ภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัย

2.4 ประโยชน์ของเรือนไทย

หากจะกล่าวถึงประโยชน์ของเรือนไทย เราสามารถสรุปออกมาเป็นแต่ละข้อได้ดังนี้

 1. สนองการใช้ประโยชน์ได้ง่าย เนื่องจากตัวเรือนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใต้ถุนสูง จึงมีที่ใต้ถุนเรือน แล้วยังมีเฉลียง มีชานเรือนที่โล่ง และร่มรื่น สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตลอดวัน
 2. ป้องกันความร้อนอบอ้าวของอากาศ หรือแสงแดด เนื่องจากมีหลังคาทรงสูง ช่วยทำให้มวลความร้อนที่เบาลอยอยู่ด้านบน มวลอากาศเย็นที่หนักกว่าก็จะพัดเข้ามาแทนที่ ทำให้ภายในตัวเรือนมีอากาศที่เย็นสบาย
 3. ป้องกันฝนสาดหรือน้ำนอง หลังคาทรงสูงชัน ช่วยระบายน้ำฝนลงสู่พื้นได้เร็ว ไม่เกิดน้ำขังบนเพดาน หรือรั่วเข้ามาภายในเรือน ประกอบกับมีกันสาดช่วยกันไม่ให้น้ำฝนสาดเข้ามาถูกฝาเรือน
 4. ป้องกันน้ำท่วม และอันตรายจากสัตว์ร้าย การมีใต้ถุนสูงมเป็นการช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นเรือน ภายจากสัตว์ หรือโจรผู้ร้าย อีกทั้งยังช่วยป้องกันความชื้นจากไอดิน
 5. รับลม และระบายไอร้อน เรือนไทยส่วนใหญ่นิยมปลูกเรือนตามตะวัน การวางเรือนเช่นนี้ทำให้ด้านยาวของเรือนไม่ถูกแสงแดดส่องทั้งเวลาเช้า และบ่าย ทำให้ภายในเรือนไม่ร้อนอบอ้าวภาพที่ 2.4-1 เรือนลดา
  ภาพที่
  อ้างอิงแหล่งที่มา
  2.4-1