ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 2 ภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัย

2.6 การปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านของไทย

การปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านของไทย จะมีการนิยมปลูกต้นไม้ดังนี้

1. การปลูกต้นไม้ตามคติความเชื่อ

การปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านของไทย จะมีการนิยมปลูกต้นไม้ ดังนี้

การปลูกต้นไม้ตามคติความเชื่อ นิยมปลูกต้นไม้ที่มีนามเป็นมงคลรอบบ้านทั้ง 8 ทิศ เช่น ต้นมะยม จะทำให้คนยกย่อง ต้นยอจะทำให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ต้นมะขามจะทำให้คนเกรงขาม เป็นต้นภาพที่ 2.6-1 ต้นมะยมวิดีทัศน์ที่ 2.6-1 ลักษณะไทย ตอนที่ 482 : ธรรมเนียมการปลูกต้นไม้ | 26 เม.ย. 60 | ThairatTVวิดีทัศนที่ 2.6-2 ลักษณะไทย ตอนที่ 485 : ขนุน ไม่หนุนนำ | 29 เม.ย. 60 | ThairathTVวิดีทัศนที่ 2.6-3  ลักษณะไทย ตอนที่ 486 : มะยม ไม้มหานิยม

2. การปลูกพืชผักพื้นบ้าน

การปลูกพืชผักพื้นบ้าน เพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ เป็นอาหาร หรือเครื่องปรุงรส เช่น กระถิน กะเพรา โหระพา ทำขนม หรือสีย้อมผ้า เช่น ขมิ้น เป็นเครื่องใช้ไม้สอย เช่น กล้วย เป็นยารักษาโรค เช่น บอระเพ็ด เป็นเครื่องสำอางประทินโฉม เช่น มะกรูดภาพที่ 2.6-2 ผักพื้นบ้าน

3. การปลูกไม้หอม

การปลูกไม้หอม เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การปรุงเครื่องหอม ได้แก่ กระดังงา จำปี จำปา การประดิษฐ์ตกแต่งสถานที่ เช่น กุหลาบ และเพื่อสร้างอารมณ์สุนทรี ได้แก่ ดอกแก้วภาพที่ 2.6-3 ไม้หอม

  ภาพที่
  อ้างอิงแหล่งที่มา
  2.6-1
  https://sites.google.com/site/10tnmimngkhlthikhwrplukwiniban/_/rsrc/1486215468271/tn-maym/1301968355.jpg
  2.6-2
  https://p3.isanook.com/he/0/rp/r/w700h420/ya0xa0m1w0/aHR0cDovL3AzLmlzYW5vb2suY29tL2hlLzAvdWQvMS81MzA5L3RodW1iX3RoYWlfdmVnZ2llcy5qcGc=.jpg
  2.6-3
  https://img.kapook.com/u/2018/Jarosphan/Home/Garden/182740/0000.jpg


  วิดีทัศน์ที่
  อ้างอิงแหล่งที่มา
  2.6-1
  2.6-2
  2.6-3