ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 4 ภูมิปัญญาด้านเครื่องนุ่งห่ม

4.3 พัฒนาการการแต่งกายของคนไทย

การแต่งกายของคนไทยในสมัยโบราณนั้น คนไทยใช้เสื้อผ้าน้อยชิ้น คือ นุ่ง 1 ชิ้น และห่มอีก 1 ชิ้น ความแตกต่างอยู่ที่เนื้อหา ราคาของผ้า และสถานภาพทางสังคม

1. สมัยสุโขทัย

หญิง - นุ่งโจง (สามัญชน) สตรีสูงศักดิ์นุ่งผ้ายาวกรอมเท้า ซ้อนเป็นชั้น ๆ คาดเข็มขัดทิ้งชาย อาจมีผ้าคาดอก หรือคล้องคอ

ชาย - นุ่งโจงกระเบนทั้งสั้น และยาว (ชนชั้นสูง) มีชายพกด้านหน้าหรือคาดทิ้งชายยาวด้านข้าง คาดทับด้วยเข็มขัดไม่สวมเสื้อ


ภาพที่ 4.3-1 พัฒนาการการแต่งกายของคนไทยสมัยสุโขทัย


2. สมัยอยุธยา

ผ้านุ่ง : ทั้งชายและหญิงมีวิธีนุ่งผ้าต่างกันไปตามสถานภาพ คือ ถ้าเป็นสามัญชน ชาย-หญิง จะนุ่งโจงกระเบนหรือนุ่งผ้าโสร่งลอยชาย ส่วนหญิง-ชายสูงศักดิ์จะนุ่งผ้ายาวกรอมเท้าจีบหน้านาง คาดเข็มขัด ชายพกมีขนาดเล็กลง ส่วนทหารจะสวมกางเกงขายาว

ผ้าห่ม : หญิงจะมีวิธีห่มผ้าหลายรูปแบบ คือ ห่มเฉียงบ่า ห่มตะแบงมานห้อยคล้องคอ และห่มสะพักสองบ่าสำหรับสตรีสูงศักดิ์อาจสวมเสื้อคอแหลมผ่าหน้าไว้ด้านใน ถ้าอากาศหนาวอาจเป็นการห่มคลุม สำหรับชายจะมีผ้าพาดบ่า (ผ้าเฉียง) ไม่สวมเสื้อ ยกเว้นเจ้านายขุนนางจะสวมเสื้อเวลามีงานพิธีภาพที่ 4.3-2 พัฒนาการการแต่งกายของคนไทยสมัยอยุธยา

3. สมัยรัตนโกสินทร์

รัชกาลที่ 1-3 ยังคงแต่งกายตามแบบของอยุธยา แต่ได้ใช้กฎระเบียบการแต่งกายของชนชั้นต่าง ๆ ในสังคม


ภาพที่ 4.3-2 พัฒนาการการแต่งกายของคนไทยสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 1-3

สมัยรัชกาลที่ 4 การติดต่อสมาคมกับชาติตะวันตกมากขึ้น ทำให้รูปแบบการแต่งกายเปลี่ยนไปตามแบบสากลมากขึ้นภาพที่ 4.3-3 พัฒนาการการแต่งกายของคนไทยสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 4

สมัยรัชกาลที่ 5 การแต่งกายทั้งชายหญิงเริ่มมีแบบแผนตามชาติตะวันตกมากขึ้นภาพที่ 4.3-4 พัฒนาการการแต่งกายของคนไทยสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 5 ตอนกลาง
ภาพที่ 4.3-5 พัฒนาการการแต่งกายของคนไทยสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 5 ตอนปลาย


สมัยรัชกาลที่ 6 รูปแบบการแต่งกายแบบตะวันตก โดยเฉพาะสตรีปรับเปลี่ยนเป็นแบบตะวันตกอย่างสิ้นเชิงจนพัฒนามาถึงยุคปัจจุบันภาพที่ 4.3-6 พัฒนาการการแต่งกายของคนไทยสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 6ภาพที่ 4.3-7 พัฒนาการการแต่งกายของคนไทยสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 7ภาพที่ 4.3-8 พัฒนาการการแต่งกายของคนไทยสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 8

  ภาพที่
  อ้างอิงแหล่งที่มา
  4.3-1
  4.3-2
  4.3-3
  4.3-4
  4.3-5
  4.3-6
  4.3-7
  4.3-8